Реєстрація книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю (книги ОРО)

Реєстрація книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки до неї.

Книга ОРО реєструється на окрему господарську одиницю.

Акти, якими передбачено:
п. 1, п. 3 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій, Наказ, Мінфін України, Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
 1. Зареєстрована книга обліку розрахункових операцій на господарську одиницю
 2. Розрахункова книжка до книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю
Приклад документа:
Акти, якими передбачено:
п. 1, п. 3 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій, Наказ, Мінфін України, Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
 1. Розрахункова книжка
 2. Заява про реєстрацію книги ОРО та розрахункової книжки
 3. Документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися книга ОРО
 4. Книга ОРО на господарську одиницю
Приклади документів:
Безоплатно

Для книги ОРО - не пізніше 2 робочих дні з дня отримання заяви.

Реєстрація першої розрахункової книжки в контролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією книги ОРО на окрему господарську одиницю або на РРО, другої та наступних - на підставі реєстраційної заяви.

Датою реєстрації першої розрахункової книжки є дата реєстрації книги ОРО.

Акти, якими передбачено:
П. 11 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій, п. 4 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, Наказ, Мінфін України, Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації книги ОРО та/або розрахункової книжки посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання заяви проводить реєстрацію книги ОРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС.

При реєстрації книги ОРО на господарську одиницю посадова особа контролюючого органу здійснює записи у відповідних рядках титульної сторінки книги ОРО (номер книги ОРО, сформований в інформаційній системі ДФС, дата реєстрації книги ОРО, найменування контролюючого органу, дані про посадову особу контролюючого органу).

Після реєстрації книги ОРО на РРО в контролюючому органі суб'єкт господарювання вносить на титульну сторінку книги ОРО запис щодо фіскального номера та найменування контролюючого органу, яким здійснено реєстрацію книги ОРО.

Акти, якими передбачено:
П. 11 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій, п. 5 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій, Наказ, Мінфін України, Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
 1. Особисто
 2. Поштою
 3. Онлайн

Суб'єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати заяви про реєстрацію книги ОРО на РРО в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг""Про електронний цифровий підпис".

Порядок та строки розгляду контролюючим органом заяв, поданих в електронному вигляді, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.

Акти, якими передбачено:
п. 8 розділу 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій, Наказ, Мінфін України, Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
 1. В контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності
 2. В контролюючому органі наявні відомості про скасування реєстрації РРО (у разі реєстрації книги ОРО на РРО)
 3. Суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано документи
 4. Припинено або скасовано документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де має використовуватись книга ОРО
 5. Суб'єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 6. Суб'єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися книга ОРО
 7. Документи подано не в повному обсязі.
Акти, якими передбачено:
П. 9 розділу 2 Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Наказ, Мінфін України, Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративне оскарження здійснюється згідно з п. 56.3 ПКУ та Наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015  № 916 "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами".

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган прийняв рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Судове оскарження відбувається згідно з п. 56.18 ПКУ.

Платник податків має право оскаржити в суді рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Перед використанням розрахункової книжки суб'єкт господарювання забезпечує заповнення реквізитів в усіх розрахункових квитанціях відповідно до вимог, встановлених до форми та змісту розрахункових документів.

Перед використанням розрахункової книжки, яка складається зі спрощених розрахункових квитанцій, суб'єкт господарювання повинен забезпечити заповнення реквізиту "Податковий номер / серія та номер паспорта" в усіх спрощених розрахункових квитанціях.

  Цю процедуру можна пройти онлайн