Видача ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі (самозайнятий автомобільний перевізник)

Отримання суб'єктом господарювання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів

  1. Заява про одержання ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі
  2. Відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення
  3. Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі);
  4. Опис документів, поданих для отримання ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі
Обов'язкові вимоги до самозайнятих автомобільних перевізників

1. Наявність посвідчення водія категорії “B”.

2. Наявність стажу керування за категорією “B” - не менше трьох років.

3. Мінімальний вік - 21 рік.

4. Допускати до перевезень транспортні засоби, які пройшли обов’язковий технічний контроль та щодо яких складено протокол перевірки технічного стану транспортного засобу згідно з Порядком проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137.

5. Службове приміщення, у якому зберігаються документи.

6. Наявність Таксометрів.

7. Не пізніше ніж через дві години після скоєння дорожньо-транспортної пригоди за наявності загиблих або травмованих (у разі виконання міжнародних перевезень - не пізніше ніж через шість годин після скоєння дорожньо-транспортної пригоди) письмово або з використанням засобів телефонного, факсимільного чи електронного зв’язку цілодобово у робочі, вихідні та святкові дні інформувати Укртрансбезпеку.

8. Наявність нанесених композицій з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах транспортного засобу з правого боку.

9. Наявність нанесених композицій з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах транспортного засобу з лівого боку.

10. Транспортні засоби повинні бути внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємці як засоби провадження господарської діяльності ліцензіата.

11. Допускати до перевезень транспортні засоби, які є власністю ліцензіата та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або надані ліцензіату в оренду, кредит, лізинг і мають свідоцтво про реєстрацію та тимчасовий реєстраційний талон, якщо передбачено їх оформлення.

12. Наявність розпізнавального ліхтаря оранжевого кольору, встановленого на даху автомобіля.

13. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити страхування за умови, що страхувальником транспортних засобів є ліцензіат:

- водіїв, пасажирів та кондукторів від нещасних випадків на транспорті;

- цивільно-правової відповідальності.

14. Вести облік дорожньо-транспортних пригод, учасником яких став транспортний засіб ліцензіата.

15. Допускаються до використання транспортні засоби, які зареєстровані відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388.

16. Наявність сигнального ліхтаря із зеленим та червоним світлом, розташованого у верхньому правому кутку лобового скла.

Є платежі
Плата за видачу ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі.
Розмір: 1921.00 грн. (1xПрожитковий мінімум для працездатних осіб).
Період: Одноразово.

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2018 році складає:

з 01.01.2018 - 30.06.2018 = 1762 грн.

з 01.07.2018 - 30.11.2018  = 1841 грн.;

з 01.12.2018 - 31.12.2018 = 1921 грн. 

 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

  1. Особисто
  2. Поштою
  3. Онлайн

Документи можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги";

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом.

Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

  1. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
  2. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії

Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

- підписаний особою, яка не має на це повноважень;

- оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Шляхом подання апеляції до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або в судовому порядку.

На самозайнятих автомобільних перевізників, які провадять господарську діяльність з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, а також з перевезення легковими автомобілями на замовлення, не поширюються вимоги:

щодо обов'язквого проходження інструктажів та стажування у порядку, визначеному Мінінфраструктури (пп. 2 п. 10 Ліцензійних умов); 

щодо обов'язкового здійснення контролю за станом здоров’я водіїв шляхом прийняття на роботу медичного персоналу або укладення договору із суб’єктом господарювання щодо надання його персоналом послуг та наявності спеціального приміщення для проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, яке відповідає вимогам табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів - за умови проходження водієм періодичних медичних оглядів (пп. 10 п. 16 та пп. 5 п. 26 Ліцензійних умов);

щодо прийому на роботу персоналу, що перевіряє технічний стан, проводить технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, або забезпечити надання відповідних послуг персоналом суб’єктів господарювання та наявності устатковання для перевірки технічного стану транспортного засобу, виробничіх споруд та засобів для проведення технічного обслуговування транспортних засобів - за умови проведення щозмінних оглядів і випробувань транспортного засобу водієм та за умови проведення сервісного обслуговування транспортного засобу виконавцями, технічного обслуговування та ремонту, про що проставляється відмітка в сервісній книжці (пп. 6, 7 п. 16 та пп. 3, 4 п. 26 Ліцензійних умов)

(п. 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001).

  Цю процедуру можна пройти онлайн