Видача ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі (автомобільний перевізник)

Отримання суб'єктом господарювання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів

 1. Заява про одержання ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі
 2. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів
 3. Відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення
 4. Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі);
 5. Відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника
 6. Опис документів, поданих для отримання ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі
Обов'язкові вимоги до автомобільних перевізників

1. Мати устаткування для перевірки технічного стану транспортного засобу.

2. Мати виробничі споруди та засоби для:

- проведення технічного обслуговування транспортних засобів;

- проведення операцій з відновлення справності транспортних засобів, їх складових частин (систем) або відновлення їх ресурсу.

3. Створити власну або орендувати матеріально-технічну базу, яка забезпечує виконання технологічних операцій в обсягах, визначених пунктом 26 цих Ліцензійних умов, та забезпечувати виконання технологічних операцій.

4. Прийняти на роботу медичний персонал або укласти договір із суб’єктом господарювання щодо надання його персоналом таких послуг відповідно до укладеного договору.

5. Прийняти на роботу персонал, що перевіряє технічний стан, проводить технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, або забезпечити надання відповідних послуг персоналом суб’єктів господарювання з яким укладено договори стосовно надання таких послуг.

6. Мати спеціально пристосовані приміщення, гаражі, майданчики, стоянки для зберігання автобусів або спеціально відведені для зберігання інших транспортних засобів майданчики поза житловими зонами.

7. Мати службове приміщення, у якому будуть зберігатися документи.

8. Мати у власності транспортні засоби, які мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або надані ліцензіату в оренду, кредит, лізинг і мають свідоцтво про реєстрацію та тимчасовий реєстраційний талон, якщо передбачено їх оформлення.

9. Мати спеціальне приміщення для проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, яке відповідає вимогам табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

Є платежі
Плата за видачу ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі.
Розмір: 1921.00 грн. (1xПрожитковий мінімум для працездатних осіб).
Період: Одноразово.

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2018 році складає:

з 01.01.2018 - 30.06.2018 = 1762 грн.

з 01.07.2018 - 30.11.2018  = 1841 грн.;

з 01.12.2018 - 31.12.2018 = 1921 грн. 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

 1. Особисто
 2. Поштою
 3. Онлайн

 

Документи можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги";

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії відповідно до цілей цього Закону, на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом.

Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 1. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
 2. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії

Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

- підписаний особою, яка не має на це повноважень;

- оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Шляхом подання апеляції до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або в судовому порядку

  Цю процедуру можна пройти онлайн