Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки центральним апаратом Держпраці

1. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

2. З дати початку функціонування відповідного розділу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, результатом є запис (відомості) про наявність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (в електронному вигляді).

3. Рішення про відмову у видачі дозволу.

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
Висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки
Безоплатно

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав.

Дозвіл видається Держпраці на  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки, що зазначені  у  пунктах  1, 3-5 додатка 2 до Порядку.

Для одержання дозволу роботодавець (уповноважена ним особа) подає особисто  чи  надсилає  рекомендованим  листом  з описом вкладення заяву  за  формою  згідно з додатком 4 до Порядку, до якої додається висновок експертизи щодо  додержання  вимог  законодавства  з  питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт.

  1. неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог
  2. подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви
  3. встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
Акти, якими передбачено:
Частина 11 статті 21 , Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992

Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

П’ять років.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу. Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Підстави для анулювання:

  • заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
  • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;
  • виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.