Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

1. Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу.

2. Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу.

  1. Заявка на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу
    повинні бути зазначені: повна юридична назва й адреса користувача, від якого надходить заявка; прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме використання (крім випадків використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців); прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), відповідальної за використання, в разі використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців; конкретні види (групи видів) диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, а також намічені обсяги їх використання; мета використання, обгрунтування потреби у його здійсненні; місце і строки використання. У разі використання тварин з метою їх утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах або переселення у нові місця перебування у зазначеній заявці повинна бути наведена інформація про умови утримання тварин, конкретні місця, у які планується здійснювати їх переселення, та засоби транспортування.
  2. Квитанція про сплату коштів

Якщо використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів і внесення до бюджету плати, то Мінекобезпеки видає дозволи на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу протягом трьох тижнів з часу одержання від користувачів заявки. В інших випадках, а також у разі потреби одержання експертних висновків дозволи видаються протягом двох тижнів з часу встановлення ліміту та одержання від користувача документа, що засвідчує внесення плати та позитивного експертного висновку

Заявка подається до:
Держпродспоживслужби у разі відлову  диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування;
МОЗ - у разі  використання  диких  тварин  та інших об'єктів тваринного світу з метою   одержання лікувально-технічної сировини;
Держлісагентство та користувачі відповідних мисливських угідь -  у  разі  використання  мисливських  тварин  з   метою  їх  переселення  у  нові  місця 
перебування, збирання частин диких тварин, продуктів їх життєдіяльності,  залишків викопних тварин (крім тих, що утворюють загальнопоширені копалини),  а також  з  метою  регулювання чисельності диких тварин
Відповідних наукових  установ  і   організацій - у разі спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу з науковою метою,  яке здійснюватиметься окремими науковцями
Підготовлені  та  погоджені  відповідно до пунктів  заявки  подаються  особами,   що   передбачають 
здійснювати  спеціальне використання диких тварин,  до відповідних органів виконавчої влади на місцях які  в  десятиденний  термін  з  часу  отримання розглядають їх і погоджують або дають мотивовану відмову. 

Погоджені заявки,  а також матеріали  щодо  їх  обгрунтування  особи,  що  передбачають здійснювати  спеціальне  використання  диких  тварин,  подають  доМіністерства  екології та природних ресурсів України .
Якщо   використання   диких  тварин  та  інших  об'єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів  і  внесення  до 
бюджету  плати,  то  Мінекобезпеки  видає  дозволи  на  спеціальне використання диких  тварин  та  інших  об'єктів  тваринного  світу 
протягом трьох тижнів з часу одержання від користувачів заявки.  В інших випадках,  а  також  у  разі  потреби  одержання  експертних 
висновків   дозволи   видаються   протягом   двох  тижнів  з  часу встановлення ліміту та одержання  від  користувача  документа,  що  засвідчує внесення плати та позитивного експертного висновку

Видані  дозволи повинні бути повернуті за місцем видачі протягом місяця з дати закінчення строку  їх  дії  з 
відмітками  факту  використання  диких  тварин  та  інших об'єктів тваринного  світу,  звітами  про   результати   використання   (із зазначенням місця реалізації,  утримання, зберігання добутих диких тварин та інших об'єктів тваринного світу),  а також  інформацією, 
яку  Міністерство екології та природних ресурсів України  вимагало  від  користувачів  під  час  видачі дозволів.

Користувачі,  які  без  поважних  причин не повернули за місцем видачі використані дозволи  або  не  подали  звіти  про  їх використання, до подальшого спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу не допускаються.