Професійна атестація відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

 1. Заява про проведення професійної атестації
 2. Копія паспорту особи, що подає заяву
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
 4. Копія документа про освіту (засвідчена в установленому порядку)
 5. Копія документа про трудову діяльність та стаж (засвідчена в установленому порядку)
 6. Копія документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації (засвідчена в установленому порядку)
 7. Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення
 8. Інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію (за бажанням)
 1. Вища освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації та стаж роботи за фахом не менш як три роки
 2. За відсутності вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації - стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
 1. Невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам
 2. Непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту
 3. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржене в установленому законом порядку