Видача ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
  1. Заява на отримання ліцензії
  2. Документи відповідно до ліцензійних вимог
  3. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на дошкільну освіту
Акти, якими передбачено:
Частина 1 статті 11, Пункт 1 частини 3 статті 11, Пункт 3 частини 3 статті 11, Закон, Верховна Рада України, Про ліцензування видів господарської діяльності, №222-VIII, від 02.03.2015
Є платежі
Плата за видачу ліцензії (встановлена ЗУ "Про ліцензування").
Розмір: 1921.00 грн. (1xПрожитковий мінімум для працездатних осіб).
Період: Одноразова.
  1. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії
  2. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
Характеристики інструментів