Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів морським та річковим транспортом

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом
 1. Копія кваліфікаційних документів членів екіпажу
 2. Копія акта огляду судна Укртрансбезпекою
 3. Копія класифікаційного свідоцтва судна
 4. Копія свідоцтва про управління безпекою (в разі наявності)
 5. Копія документа про відповідність системи управління безпекою (в разі наявності)
 6. Копія договору бербоут-чартеру (в разі наявності)
 7. Договір страхування засобів водного транспорту
 8. Договір страхування відповідальності морського судновласника
 9. Договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам.
 1. Мінімальна кількість членів екіпажів суден ліцензіата повинна відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури.
 2. Відповідно до розділу III Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури, судноводії та інші члени екіпажів суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідну кваліфікацію.
 3. Ліцензіат, що є судновласником морських пасажирських суден, у тому числі високошвидкісних, морських вантажних суден валовою місткістю 500 і більше або морських пересувних бурових установок, повинен відповідно до міжнародних договорів України мати у складі берегового персоналу та суднового екіпажу спеціалістів з охорони.
 4. Ліцензіат повинен укласти в установленому Законом України “Про страхування” порядку такі договори обов’язкового страхування: договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; договір страхування засобів водного транспорту; договір страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів; договір страхування відповідальності морського судновласника.
 5. Ліцензіат повинен забезпечити на суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням.
 6. о використання під час провадження господарської діяльності допускаються судна, які: зареєстровані відповідно до розділів II, III Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24); є власністю ліцензіата та на які є свідоцтво про право власності на судно або використовуються ліцензіатом на умовах договору бербоут-чартеру; мають суднові документи, видані відповідними органами, що визначені статтею 38 Кодексу торговельного мореплавства України.
 7. Використання одного і того ж судна одночасно кількома ліцензіатами заборонено
Не визначено
Плата за видачу ліцензії.
Розмір: один прожитковий мінімум для працездатних осіб.
Період: одноразово.

 За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.

десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів. У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії. Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.  Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 1. документи не відповідають вимогам розділу ІІ Процедури або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін,
 2. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

 Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Характеристики інструментів