Видача ліцензії на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами)

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності
  1. Заява на отримання ліцензії
  2. Документи відповідно до ліцензійних вимог
Є платежі
Плата за видачу ліцензії (встановлена ЗУ "Про ліцензування").
Розмір: 1921.00 грн. (1xПрожитковий мінімум для працездатних осіб).
Період: Одноразова.
  1. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії
  2. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку
Характеристики інструментів