Державна реєстрація договору, який стосується права автора на твір

Рішення про реєстрацію договору, який стосуються прав автора на твір

 1. Заява про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір
 2. примірник твору у матеріальній формі
 3. примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору
  Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір
 4. документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору
 5. Довіреність, оформлена в установленому порядку
  якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою
Є платежі
 1. Збір за підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір.
  Розмір: для фізичних осіб - 4,25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 11,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
  Період: одноразово.
 2. Збір за внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки про реєстрацію договору, який стосується прав автора на твір.
  Розмір: для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян..
  Період: за потреби.
 3. Збір за внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються прав автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ніціативи сторін довору.
  Розмір: для фізичних осіб - 0,25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
  Період: за потреби.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки. У випадку надсилання заявнику запитів про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи, відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється  у місячний строк від дати державної реєстрації договору.

Орган з питань інтелектуальної власності:

- приймає заявки, подані на реєстрацію, разом з документом про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

- розглядає подані документи з метою визначення відповідності установленим вимогам;

- приймає рішення про реєстрацію договору або обгрунтоване рішення про відмову у реєстрації;

- надсилає рішення про реєстрацію договору або обгрунтоване рішення про відмову у реєстрації заявнику;

- вносить відомості про реєстрацію договору до відповідного Державного реєстру;

- готує та публікує в своєму офіційному бюлетені відомості про реєстрацію договору. 

Невідповідність вимогам розділів II і III Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1756

Спори, пов'язані з реєстрацією договору, який стосується права автора на твір, розв'язуються згідно із законодавством. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством з урахуванням положень ст. 34, 50-53 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Скарга  може подаватися також  згідно з Законом України «Про звернення громадян».

 

Одноразово. У разі необхідності внесення змін до заявки або внесення змін до державного реєстру договорів, які стосуються прав автора на твір - повторно

Державна реєстрація договорів, що стосуються прав автора на твір, здійснюється на вимогу однієї з сторін договору. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за  договором, та інших прав автора на твір.

Здійснюється реєстрація таких договорів:

 • договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
 • договору про передачу виключного права на використання твору
 • договору про передачу невиключного права на використання твору