Реєстрація розрахункових книжок

 1. Заява про реєстрацію розрахункової книжки
 2. Розрахункова книжка
 3. Документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО
Приклади документів:
Акти, якими передбачено:
п. 4 глави 1 розділу 3, п. 4 глави 1 розділу 3, аб. 2. п. 2 глави 1 розділу 3, Додаток 6, Наказ, Мінфін України, Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
Безоплатно

У разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви проводить реєстрацію розрахункової книжки шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС.

 1. Документи подано не в повному обсязі
 2. В контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності
 3. Суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано документи
 4. Припинено або скасовано документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де має використовуватись книга ОРО
 5. Суб'єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 6. Суб'єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися книга ОРО
 7. В контролюючому органі наявні відомості про скасування реєстрації РРО (у разі реєстрації книги ОРО на РРО)
 8. Відсутня реєстрація РРО в контролюючому органі (у разі реєстрації книги ОРО на РРО)