Видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт

  1. ЗАЯВА/APPLICATION на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката /for issuance of a phytosanitary certificate, re-export phytosanitary certificate, quarantine certificate (непотрібне закреслити) /(cross out the unnecessary)
  2. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката
Акт обстеження за результатами проведених фітосанітарних процедур

не раніше ніж за 14 днів до дати переміщення об’єктів регулювання;

протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу.

Фітосанітарний сертифікати та фітосанітарний сертифікат на реекспорт видаються за результатами проведення фітосанітарних процедур.

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається на об’єкти регулювання, включені до переліку обєктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюються у двох примірниках: перший примірник видається заявникові, другий - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

  1. невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;
  2. Виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера
  3. відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
  4. невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою для переміщення;
  5. невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
  6. відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду. Заява про оскарження рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує 10 днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається в 10-денний строк. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.

Строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт на території України становить 14 днів