Погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення

1) Видача погодженої науково-проектної документації

2) Відмова в погодженні науково-проектної документації

погоджена науково-проектна документація

Видача погодженої науково-проектної документації, на титульних аркушах примірників якої проставлено штамп "ПОГОДЖЕНО" з відповідним номером погодження, підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Мінкультури. Умови реалізації проекту, програми (за наявності) зазначаються у листі Мінкультури або обґрунтованої відмови в її наданні

Акти, якими передбачено:
стаття 26, Закон, Верховна Рада України, Про охорону культурної спадщини, №1805-III, від 08.06.2000
додаток 9, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
  1. Заява
    заява, у якій зазначаються відомості про заявника: - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, контактний телефон; - для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон (факс); - дата подання заяви та підпис заявника
  2. науково-проектна документація
    науково-проектна, проектна документація у передбаченій договором на її розроблення кількості примірників, один з яких залишається в архіві Мінкультури
Акти, якими передбачено:
додаток 9, додаток 9, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014

Протягом одного місяця

Особисто

Надання (видача) заявникові у письмовій формі

Акти, якими передбачено:
додаток 9, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
  1. подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком
  2. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
Акти, якими передбачено:
додаток 9, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014

Розробленню проектів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних.

До науково-проектної документації робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування на об’єкті всесвітньої спадщини, його території, в буферній зоні потребується надання висновків органу управління об’єктом всесвітньої спадщини щодо впливу таких робіт на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини. (стаття 37-4 ЗУ "Про охорону культурної спадщини")