Видача сертифікату відповідності

Органи з сертифікації: призначені підприємства, установи і організації, акредитовані національним органом України з акредитації
Акти, якими передбачено:
Частина 2 статті 13, частина 2 статті 14 , Декрет, Кабінет Міністрів України, Про стандартизацію і сертифікацію, №46-93, від 10.05.1993
  1. Заявка на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО
  2. Письмове повідомлення про те, що заявник не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам із сертифікації продукції
  3. Документ про те, що представник уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що й заявник (для заявників - представників)
Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників
Є платежі
Оплата робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції.
Розмір: Розраховується відповідно до Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.03.99 № 100, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за № 194/3487. Відповідно до частини четвертої статті 19 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» методика розрахунку вартості робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією продукції, затверджується Кабінетом Міністров України (не затверджено). .
Період: Одноразово.

Термін розгляду заявки не повинен бути більше одного місяця від дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором

- аналіз наданої документації;

- розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження виробництва, якщо воно обумовлено органом сертифікації;

- атестація виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості залежно від схеми сертифікації;

- відбір та ідентифікація зразків продукції за зовнішніми ознаками і марками;

- випробування зразків продукції (якщо це обумовлено схемою сертифікації);

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності;

- оформлення акта про зберігання зразка - свідка сертифікованої продукції;

- видача сертифіката відповідності, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру системи;

- оформлення акта ідентифікації продукції за показниками, що перевірялись під час випробувань.

Не визначено на законодавчому рівні

Заявник може оскаржити рішення про відмову йому у видачі сертифіката відповідності чи щодо зупинки або припинення його дії.

Строк оскарження - протягом одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.

Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.

Для оскарження суб'єкт подає письмово заяву до органу сертифікації.

До заяви додаються такі документи:

- листування із спірних питань між виробником, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації та іншими зацікавленими організаціями;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразок-свідок продукції (за наявності);

- технічну документацію на продукцію тощо (за необхідності).

Заява розглядається комісією органу сертифікації в десятиденний строк із дня її надходження.

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.

Комісія розглядає спірні питання конфіденційно.

Під час прийняття рішення мають бути присутніми тільки члени комісії і в повному складі.

Комісія приймає одне з таких рішень:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити зупинення або припинення дії сертифіката відповідності;

- відновити дію сертифіката відповідності.

Рішення комісії надсилаються заявнику письмово протягом трьох днів після проведення засідання.

У разі незгоди з рішенням заявник має право звернутися до суду згідно з чинним законодавством.

Одиничний виріб за умови, якщо обстеження виробництва, атестація виробництва, сертифікація (оцінка) системи якості не проводяться, – за потреби сертифікації кожного виробу;

Партія продукції (виробів) за умови, якщо обстеження виробництва, атестація виробництва, сертифікація (оцінка) системи якості не проводяться, – за потреби сертифікації кожної партії продукції (виробів); 

Продукція, що випускається серійно за умови, якщо обстеження виробництва, атестація виробництва, сертифікація (оцінка) системи якості не проводяться, – кожний рік;

Продукція, що випускається серійно за умови, якщо обстеження виробництва проводиться, атестація виробництва, сертифікація (оцінка) системи якості не проводяться, – кожні два роки;

Продукція, що випускається серійно за умови, якщо обстеження виробництва та сертифікація (оцінка) системи якості не проводяться, атестація виробництва проводиться, – кожні три роки;

Продукція, що випускається серійно за умови, якщо обстеження виробництва проводиться, атестація виробництва не проводяться, сертифікація (оцінка) системи якості проводиться, – кожні п’ять років.