Встановлення тарифу на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимуюючого регулювання

 1. Заява на перегляд тарифів до НКРЕКП
 2. Загальна характеристика заявника за останні 5 років ( друкована та електронна форми в одному примірнику)
 3. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на кожен рік регуляторного періоду (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 4. Розрахунок операційних контрольованих витрат (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 5. Розрахунок фонду оплату праці (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 6. Розрахунок операційних неконтрольованих витрат (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 7. Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 8. Розрахунок прогнозованої (фактичної) амортизації (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 9. Джерела фінансування інвестиційної програми на кожен рік регуляторного періоду відповідно до інвестиційної програми ліцензіата (друкована та електронна форми в одному примірнику)
 10. Узагальнений план інвестицій за напрямами використання на прогнозований рік відповідно до інвестиційної проограми (друкована та електронна форми в одному примірнику)
Акти, якими передбачено:
Пункт 2.1 Процедури, Пункт 2.1 Процедури, Підпункт 1 пункту 2.1 Процедури, Додаток 2, Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури, Додаток 13, Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури, Додаток 14, Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури, Додаток 15, Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури , Додаток 16, Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури , Додаток 17, Додаток 1, Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури , Підпункт 4 пункту 2.1 Процедури , Підпункт 5 пункту 2.1 Процедури, Підпункт 5 пункту 2.1 Процедури, Додатки 18-20, Додаток 21, Підпункт 6 пункту 2.1 Процедури, Підпункт 6 пункту 2.1 Процедури, Додаток 22, Постанова, НКРЕ, Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, №1030, від 26.07.2013
Пункт 1.3 Порядку, Постанова, НКРЕ, Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, №898, від 11.07.2013
Пункт 1.2 Порядку, Пункт 1.2 Порядку, Постанова, НКРЕ, Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, №1627, від 13.12.2012
Не визначено
Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритих слухань. НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів, змін тарифів на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.
 1. рішення щодо неможливості використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата
 2. документи не відповідають вимогам розділу ІІ Процедури або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін,
Рішення Регулятора можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Регулятора не зупиняє їх виконання.