Встановлення роздрібного тарифу для споживачів

Не визначено
Рішення НКРЕКП щодо встановлення роздрібних тарифів оформлюється постановою та надсилається ПРТ не пізніше ніж до 23 числа місяця, що передує розрахунковому.
ПРТ до 20 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю, надають НКРЕКП рівні розрахункових роздрібних тарифів на електричну енергію, прогнозовані та фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам 1 групи з розбивкою за класами напруги з урахуванням обсягів споживання електричної енергії споживачами ПНТ. НКРЕКП на підставі наданої ПРТ інформації проводить розрахунок середньозважених роздрібних тарифів, виходячи з розрахункових роздрібних тарифів ПРТ та загального корисного відпуску електричної енергії споживачам ПРТ та ПНТ (що знаходяться на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ). ПРТ, у яких розрахунковий роздрібний тариф нижчий за середньозважений роздрібний тариф на відповідному класі напруги, належать до ПРТ-донорів, а в яких вищий - до ПРТ-реципієнтів. НКРЕКП визначає граничні рівні роздрібних тарифів на розрахунковий місяць для ПРТ-реципієнтів на рівні роздрібних тарифів, установлених для ПРТ-реципієнтів у попередньому місяці, збільшених на 3 %. На підставі встановлених рівнів роздрібних тарифів для ПРТ-донорів на території здійснення діяльності ПРТ-донорів визначаються суми коригування платежів окремо для ПРТ та для всіх ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ), за куповану на ОРЕ електричну енергію.
Установлюються НКРЕКП щомісячно до повного відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів