Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки територіальними органами Держпраці

1. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

2. З дати початку функціонування відповідного розділу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, результатом є запис (відомості) про наявність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (в електронному вигляді).

3. Рішення про відмову у видачі дозволу.

Не визначено

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав.

Дозвіл видається територіальним   органом   Держпраці  на  виконання  робіт підвищеної  небезпеки,  крім  тих,  що  зазначені в абзаці другому
пункту 7 Порядку. При цьому дозвіл територіальним органом видається  за  місцем державної   реєстрації   юридичної  особи  або  фізичної  особи - підприємця.

Для одержання дозволу, який видає територіальний  орган Держпраці, роботодавець  (уповноважена  ним  особа)  подає  особисто  чи
надсилає  рекомендованим  листом  з описом вкладення до державного адміністратора  заяву  за формою, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176, до якої додається висновок експертизи щодо  додержання  вимог  законодавства  з  питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт.

  1. неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог
  2. подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви
  3. встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
Акти, якими передбачено:
Частина 11 статті 21 , Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992

Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

П’ять років (з подальшим продовженням)

Акти, якими передбачено:
Частина 5 статті 21 , Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992