Видача дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Територіальні органи Державної служби України з питань праці

Дозвіл видається:

Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2;

територіальним органом Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

При цьому дозвіл територіальним органом Держпраці видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

  1. Заява на отримання дозволу
  2. Висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства (форма не встановлена)
Безоплатно

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Акти, якими передбачено:
частина 3 статті 21, Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992

Протягом 10 робочих днів 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав.

Дозвіл видається  територіальним   органом   Держпраці  на експлуатацію машин, механізмів, устатковання  підвищеної  небезпеки,  що  зазначені  у  додатку 3 до Порядку. При цьому дозвіл територіальним органом видається  за  місцем державної   реєстрації   юридичної  особи  або  фізичної  особи-підприємця.

Для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держпраці, роботодавець, виробник або постачальник подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, адміністратору заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

 

 

  1. Онлайн
  2. Особисто
  3. Поштою

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.

У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

  1. неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог
  2. подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви
  3. встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
Акти, якими передбачено:
Частина 11 статті 21 , Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992

Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

П’ять років (з подальшим продовженням)

Акти, якими передбачено:
Частина 5 статті 21 , Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992