Видача ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі (автомобільний перевізник) (НЕАКТУАЛЬНА)

  1. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)
  2. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на дошкільну освіту
  3. Заява про одержання ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі
  4. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів
  5. Відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення
  6. Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі);
  7. відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 цих Ліцензійних умов
Акти, якими передбачено:
Стаття 4 Ліцензійних умов, Додаток 1 до Ліцензійних умов, Пункт 7 Ліцензійних умов, Пункт 7 Ліцензійних умов, Пункт 7 Ліцензійних умов, Додаток 4 до Ліцензійних умов, Пункт 7 Ліцензійних умов, Додаток 5 до Ліцензійних умов, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, №1001, від 02.12.2015
Обов'язкові вимоги до автомобільних перевізників

1. Мати устаткування для перевірки технічного стану транспортного засобу.

2. Мати виробничі споруди та засоби для:

- проведення технічного обслуговування транспортних засобів;

- проведення операцій з відновлення справності транспортних засобів, їх складових частин (систем) або відновлення їх ресурсу.

3. Створити власну або орендувати матеріально-технічну базу, яка забезпечує виконання технологічних операцій в обсягах, визначених пунктом 26 цих Ліцензійних умов, та забезпечувати виконання технологічних операцій.

4. Прийняти на роботу медичний персонал або укласти договір із суб’єктом господарювання щодо надання його персоналом таких послуг відповідно до укладеного договору.

5. Прийняти на роботу персонал, що перевіряє технічний стан, проводить технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, або забезпечити надання відповідних послуг персоналом суб’єктів господарювання з яким укладено договори стосовно надання таких послуг.

6. Мати спеціально пристосовані приміщення, гаражі, майданчики, стоянки для зберігання автобусів або спеціально відведені для зберігання інших транспортних засобів майданчики поза житловими зонами.

7. Мати службове приміщення, у якому будуть зберігатися документи.

8. Мати у власності транспортні засоби, які мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або надані ліцензіату в оренду, кредит, лізинг і мають свідоцтво про реєстрацію та тимчасовий реєстраційний талон, якщо передбачено їх оформлення.

9. Мати спеціальне приміщення для проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, яке відповідає вимогам табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

Є платежі
Плата за видачу ліцензії.
Розмір: З 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні..
Період: однаразова.

Відповідно до частини 8 статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"  строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

  1. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії
  2. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування.

Відповідно до частини 11 статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.