Видача рішення органу про результати державної атестації дошкільного навчального закладу приватної форми власності

Рішення органу про державну атестацію дошкільного навчального закладу приватної форми власності.

 

Не визначено

не більше 15 робочих днів.

 

Рішення органу, що здійснює державну атестацію, про результати державної атестації невідкладно доводяться до відома керівника трудового колективу та батьківської громадськості відповідного навчального закладу.

Результати державної атестації навчальних закладів оприлюднюються у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах органу, що здійснює державну атестацію, та навчального закладу.

Державна атестація проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.