Видача спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок

 1. Копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою
 2. Документ що посвідчує особу заявника (пред'являється)
 3. Робочий проект землеустрою
 4. Копія агрохімічного паспорта земельної ділянки
 5. Копія договору на виконання земляних робіт
 6. Копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
 7. Заява про видачу дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки
Агрохімічний паспорт земельної ділянки
Не визначено

Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30 календарних днів з дня їх одержання.

 

Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (далі - заявник) звертається із письмовою заявою до територіального органу Держгеокадастру.

Заява про видачу дозволу та додані до неї матеріали розглядаються в термін не більше 30 календарних днів з дня їх одержання.

У разі необхідності проведення обстеження значних площ земельних ділянок, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів.

За результатами розгляду матеріалів Держгеокадастр у видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.

Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав. Дозвіл підписується начальником територіального органу Держгеокадастру та скріплюється гербовою печаткою.

 1. Особисто
 2. Поштою

Дозвіл оформляється у двох примірниках. Перший примірник дозволу вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом заявнику, другий - залишається в органі, що його видав.

 1. подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
 2. виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 3. негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Судовий та досудовий порядок оскарження.

Досудовий порядок оскраження передбачає такі положення:

Дії посадових осіб територіального органу Держгеокадастру щодо відмови у видачі дозволу чи його анулювання можуть бути оскаржені заявником до Головного управління Держгеокадастру в 10-денний строк з дня одержання рішення (повідомлення про відмову).

Скарга на дії посадової особи розглядається Головним управлінням Держгеокадастру в 10-денний строк.

Про результати розгляду скарги Головне управління Держгеокадастру у 3-денний строк з моменту прийняття рішення письмово повідомляє заявника.