Дотримання обов'язкових вимог, що містяться у правилах роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства

 1. санітарний журнал
 2. особові медичні книжки працівників
 3. журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
 4. журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
 5. книга відгуків та пропозицій
 6. журнал обліку Книг відгуків і пропозицій
  Книга відгуків і пропозицій підлягає заміні на нову не пізніше п'яти днів з дати заповнення третього з кінця бланку для заяв. Книга, що повністю заповнена, разом з коротким звітом про характер скарг та заходи, що вживалися, передається до суб'єкта господарювання на зберігання. Про прийняття Книги суб'єктом господарювання робиться відмітка у спеціальному журналі . Дата видачі Книги та найменування суб'єкта господарювання, що отримав її, відмічаються в спеціальному журналі.
 7. Укласти договір з вивезення (твердих) побутових відходів
Акти, якими передбачено:
абзаз 3 пункт 1.9., абзац 3 пункт 1.9, Наказ, Мінекономіки, європ.інтеграції, Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, №219, від 24.07.2002
стаття 18, Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992
абзац 9 пункт 6.3., пункт 6.10., Додаток 6, Наказ, Держнаглядохоронпраці України, Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, №15, від 26.01.2005
абзац 3 пункт 10, абзац 3 пункт 10, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, №833, від 15.06.2006
пункт 1, пункти 16, 17, Наказ, МЗЕЗторг України, Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, №349, від 24.06.1996
п. 6, п.1, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, №559, від 23.05.2001
п.3, 4, Наказ, МОЗ України, Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, №280, від 23.07.2002
п. 1, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, №1070, від 10.12.2008
 1. Мати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, які розробляються та затверджуються керівником закладу.
 2. Мати Санітарні правила.

   

  http://tools.brdo.com.ua/npa/205503

 3. Мати засоби вимірювальної техніки, що використовуються в ресторанному господарстві, повинні бути у справному стані та мати чіткий відбиток перевірочного тавра і проходити перевірку в установленому законодавством порядку.
 4. На торговельно-технологічне обладнання, інвентар та посуд, що підлягають обов'язковій сертифікації, суб'єкт господарської діяльності повинен мати сертифікат відповідності, а ті їх види, що не підлягають сертифікації, повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених Головним державним санітарним лікарем України.
 5. На фасаді приміщення закладу (підприємства) ресторанного господарства повинна розміщуватися вивіска із зазначенням його типу (класу), назви, найменування суб'єкта господарської діяльності та режиму роботи.
 6. Мати режим роботи закладу ресторанного господарства, який встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування. Для закладу ресторанного господарства, який обслуговує споживачів на підприємствах, в установах та організаціях, режим роботи встановлюється суб'єктом господарювання за домовленістю з їх адміністрацією.
 7. Суб'єктами господарської діяльності повинен забезпечуватися належний санітарний стан виробничих, торговельних і складських приміщень відповідно до вимог Санітарних правил для підприємств ресторанного господарства, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР та Міністерством торгівлі СРСР від 19.03.91 N 5777-91, а також прилеглої до підприємства території, упорядкування та озеленіння.
 8. У закладах (підприємствах) ресторанного господарства повинні використовуватися мийні і дезінфікувальні засоби, що дозволені Міністерством охорони здоров'я України, згідно з інструкцією, затвердженою в установленому порядку.
 9. Працівники, які займаються виробництвом, зберіганням, а також продажем харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані мати професійну спеціальну освіту (підготовку).
 10. Усі працівники, зайняті в ресторанному господарстві, проходять медичне обстеження в установленому законодавством порядку, результати якого відображаються в їх особових медичних книжках. Особова медична книжка пред'являється для контролю на вимогу представників установ державної санітарно-епідеміологічної служби.
 11. Суб'єкти господарської діяльності при облаштуванні закладу (підприємства) повинні мати необхідні виробничі, торговельні та побутові приміщення, а також обладнання для приготування та продажу продукції.
 12. Кожна партія продукції, яка продається поза торговельною залою, повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виробника, його адреси та інша інформація.
 13. Меню і прейскурант мають бути підписані керівником, бухгалтером (калькулятором) та матеріально-відповідальною особою (завідувач виробництва, бригадир, буфетник, бармен тощо) і скріплені печаткою суб'єкта господарської діяльності.
 14. Забезпечити збереження речей споживачів у гардеробі.
 15. При виготовленні продукції власного виробництва повинні додержуватися технологічних режимів виробництва продукції
 16. Продаж продукції за межами закладів (підприємств) здійснюється у спеціально відведених для цього місцях з дозволу органів державної санітарно-епідеміологічної служби.
 17. Мати статус закладу ресторанного господарства. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів.
 18. Мати місце реалізації товарів: - для алкогольних напоїв не менше 20 кв.м. торгівельної площі, - для тютюнових виробів та пива - без обмеження площі.
 19. Розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах (на підприємствах) ресторанного господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі (платіжні картки, платіжні чеки тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система тощо) або зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.
 20. В разі встановлення літнього майданчику (тераси) - мати паспорт прив'язки. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
 21. Обладнати куточок споживача на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів, а також розмістити ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог.
 22. Мати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 23. Мати дозвіл на спеціальне водокористування.
 24. Мати договір про постачання електричної енергії.
 25. Вести первинний облік відходів. Первинний облік відходів - реєстрація у формах первинних облікових документів (картки, журнали, анкети) відомостей про відходи під час їх утворення на підприємстві та здійснення операцій поводження з ними. Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. Відомості для первинного обліку відходів, що заносяться до зазначених документів, обумовлюються системою показників, необхідних для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення паспорта відходів.
 26. Встановити жироуловлювач (в разі виробничої необхідності), укласти договір на очищення жироуловлювача.
Акти, якими передбачено:
п.1.7 Правил, Абзац 3 пункту 1.9. Правил, абзац 3 пункт 1.9., абзац 3 пункту 1.9. Правил, абзац 1 пункт 1.8. Правил, абзац 2 пункт 1.8 Правил, абзац 4 пункт 1.7Правил, абзац 5 пункт 1.7. Правил, абзац 1 пункт 1.9., абзац 3 пункт 1.9, п. 1.7. Правил, Пункт 1.9. розділу ІІ Правил, Пункт 1.9 Правил, Пункт 2.6 Правил, абзац 3 пункт 1.9, абзац 3 пункт 1.9, пункт 1.8, абзац 2 пункт 1.8, пункт 1.7, абзац 2, 3 пункт 1.7, абзац 4 пункт 1.7, абзац 5 пункт 1.7, пункт 1.9, абзац 2 пункт 1.9, абзац 3 пункт 1.9, пункт 2.6, абзац 2 пункт 3.4, п.3.11, пункт 2.2, пункт 2.5, Наказ, Мінекономіки, європ.інтеграції, Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, №219, від 24.07.2002
п.1.1, Правила, Органи влади СРСР, Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПін 42-123-5777-91), від 19.03.1991
стаття 18, Закон, Верховна Рада України, Про охорону праці, №2694-XII, від 14.10.1992
абзац 4 пункт 10, абзац 2 пункт 10 Порядку, абзац 3, 4 пункт 10, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, №833, від 15.06.2006
ст. 1, ст. 1, Закон, Верховна Рада України, Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, №481/95-ВР, від 19.12.1995
п. 22, пункт 22, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, №854, від 30.07.1996
п.2, п.3, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459, №321, від 13.03.2002
п. 1.1., п.5.1., Постанова, Нацкомелектроенергетики, Про затвердження Правил користування електричною енергією, №28, від 31.07.1996
п.2.1., пункт 1.3., Наказ, Мінрегіон України, Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, №244, від 21.10.2011
ч.ч. 4,5,7 статті 13, Закон, Верховна Рада України, Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, №2899-IV, від 22.09.2005
п. 4, п.5, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян -підприємців, які отримали такі дозволи, №302, від 13.03.2002
п.4, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, №2034, від 01.11.1999
п. 4.13, п.4.13, Постанова, Голов.державн.санітарний лікар, Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств, №11, від 11.09.1998
п. 3, Розпорядження, Мінприроди України, Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення, №342, від 07.07.2008
Не визначено