Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 1. Завдання на розроблення проекту землеустрою
 2. Пояснювальна записка
 3. Копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 4. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 5. Письмова згода землевласника (землекористувача), засвідчена нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду
 6. Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
 7. Матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки)
 8. Відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)
 9. Матеріали погодження проекту землеустрою
 10. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна для об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, які розташовані на земельній ділянці
 11. Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом)
 12. Розрахунок розміру збитків власнику землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом)
 13. Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки)
 14. Перелік обмежень у використанні земельних ділянок
 15. Викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)
 16. Кадастровий план земельної ділянки
 17. Матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки)
 18. Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання ( у разі формування земельної ділянки)
 1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 2. Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
Акти, якими передбачено:
Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Закон, Верховна Рада України, Про землеустрій, №858-IV, від 22.05.2003
Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Кодекс України, Верховна Рада України, Земельний кодекс України, №2768-III, від 25.10.2001
Вимоги до землевпорядної організації та інженера-землевпорядника

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Не визначено

Територіальний орган Держгеокадастру зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Територіальному органу Держгеокадастру  при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати:

- додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій";

- надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

У висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).

Органами, зазначеними в частинах першій - третій цієї статті, може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.

Повторна відмова не позбавляє права розробника проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки усунути недоліки проекту та подати його на погодження.

невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації

Судовий порядок оскарження