Видача кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності
Акти, якими передбачено:
Частина 4 ст. 16-1, частина 5 ст. 17, Закон, Верховна Рада України, Про архітектурну діяльність, №687-XIV, від 20.05.1999
  1. Копія документа про освіту (засвідчена в установленому порядку)
  2. Копія документа про трудову діяльність та стаж (засвідчена в установленому порядку)
  3. Стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення
  4. Заява про проведення професійної атестації
  5. Копія документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації (засвідчена в установленому порядку)
  1. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста,магістра за напрямом професійної атестації
  2. Стаж роботи за фахом не менш як три роки

Професійна атестація проводиться комісією, утвореною Мінрегоіном або саморегулівною організацією, на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Рішення приймається за результатами розгляду поданих документів та підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань виконавця за результатами іспиту.

Інформація вноситься до реєстру атестованих осіб.

  1. Невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам
  2. Непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту
  3. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації

У судовому порядку, а в разі здійснення повноважень саморегулівними організаціями - оскарження, крім того, до Мінрегіону 

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.

Розмір плати не приведено у відповідість до вимог Закону України від від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким установлено, що:
1) мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг; 2) до внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.

Плата за проведення професійної атестації визначається виходячи з мінімальної зарплати 1600 грн.