Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна (нове будівництво)

Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна
Суб'єкт господарювання, у складі якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"
Є платежі
Плата за роботи із технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна.
Розмір: Розмір оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін.
Період: Одноразово.

Для проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна замовниками укладаються договори.

Роботи з інвентаризації здійснюються за обов'язковою участю замовника (замовників), у присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих документів. При проведенні технічної інвентаризації визначення вартості об'єктів виконується за бажанням замовника.

Черговість робіт під час виконання технічної інвентаризації:

- вивчення документів, що стосуються інвентаризації;

- виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень земельних ділянок, будинків, допоміжних будівель та споруд. Під час інвентаризації повинні бути обстежені основні конструктивні елементи будинків: фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері, покрівля; внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції водопровідно-каналізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи тощо;

- заведення інвентаризаційної  справи;

- виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна в цілому;

- виготовлення технічного паспорта на кожний індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення) (за необхідності).

в судовому порядку

Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:  

- перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та капітального  ремонту; 

- перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва; 

- перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію. 

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника (пункт 1.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за N 582/5773).