погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини національного значення

Процедура майже не врегульована на рівні закону. Всупереч нормам законів України "Про адміністративні послуги" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" порядок проходження процедури передбачається в інформаційній картці адміністративної послуги, затвердженій наказом Мінкультури

Видача погодження програми чи проекту містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток національного значення, їх територій і зон охорони, яке оформляється шляхом проставляння на титульних аркушах примірників науково-проектної, проектної документації штампу "ПОГОДЖЕНО" з відповідним номером погодження, підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Мінкультури. Умови реалізації проекту, програми (за наявності) зазначаються у листі Мінкультури

Акти, якими передбачено:
пункт 12 Додатку 7, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
частина 4 статті 6, Закон, Верховна Рада України, Про охорону археологічної спадщини, №1626-IV, від 18.03.2004
частина друга статті 32, Закон, Верховна Рада України, Про охорону культурної спадщини, №1805-III, від 08.06.2000
 1. погоджені Мінкультури примірники науково-проектної, проектної документації зі штампом на титульних аркушах "ПОГОДЖЕНО" з відповідним номером погодження, підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Мінкультури
 2. лист Мінкультури з умовами реалізації проекту, програми (за наявності)
Акти, якими передбачено:
пункт 12 Додатку 7, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
 1. заява
  заява, у якій зазначаються відомості про заявника: - для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, контактний телефон; - для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон (факс); - дата подання заяви та підпис заявника.
 2. науково-проектна, проектна документація
  до заяви додається: науково-проектна, проектна документація у передбаченій договором на її розроблення кількості примірників, один з яких залишається в архіві Мінкультури
Акти, якими передбачено:
пункт 6 Додатку 7, пункт 6 Додатку 7, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014

1. За Законом: Протягом одного місяця з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів;

2. За Наказом: Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви

Акти, якими передбачено:
пункт 9 Додатку 7, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
частина друга статті 6-1, Закон, Верховна Рада України, Про охорону культурної спадщини, №1805-III, від 08.06.2000

законодавчо не встановлена.

Визначається, що погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць здійснюється з урахуванням експертного висновку за результатами наукової археологічної експертизи зазначених проектів

 1. Особисто
 2. Поштою
Акти, якими передбачено:
пункт 13 Додатку 7, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
 1. подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком, виявлення в поданих документах недостовірних відомостей
 2. невідповідність вимогам щодо оформлення визначених законодавством та державно будівельними нормами
Акти, якими передбачено:
пункт 10 Додатку 7, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  пропозицій  щодо розроблення   основних   напрямів   розвитку   охорони  культурної спадщини,  обговорення найважливіших програм,  проектів  з  питань охорони культурної спадщини центральні органи виконавчої влади, що забезпечують  формування  та  реалізують державну політику у сфері охорони  культурної  спадщини,  орган  виконавчої влади Автономної Республіки  Крим  створюють  науково-методичні  ради  з  провідних учених  і  висококваліфікованих фахівців-практиків (стаття 7 ЗУ "Про охорону культурної спадщини")