Видача дозволу на відновлення земляних робіт Міністерством культури України

1. Надання дозволу на відновлення земляних робіт або 2. обґрунтована відмова у його наданні

Акти, якими передбачено:
пункт 19 частини другої статті 5 та частина друга статті 36, Закон, Верховна Рада України, Про охорону культурної спадщини, №1805-III, від 08.06.2000
Дозвіл на відновлення земляних робіт
заява
заява, у якій зазначаються відомості про заявника: - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, контактний телефон; - для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон (факс);
Акти, якими передбачено:
пункт 6 Додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
короткий звіт за результатами проведених археологічних досліджень відповідної території, який засвідчує відсутність на досліджуваній території нерухомих об'єктів археологічної спадщини, які не можуть бути переміщені (перенесені) на інше місце і підлягають консервації, музеєфікації та подальшому використанню в культурно-освітніх цілях
Акти, якими передбачено:
пункт 6 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
Є платежі
безоплатно (послуги органів охорони культурної спадщини).
Розмір: Не задано.
Період: .

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви

Акти, якими передбачено:
пункт 9 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014

законодавчо не встановлена

  1. Особисто
  2. Поштою
Акти, якими передбачено:
пункт 12 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014
  1. подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком
  2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей
Акти, якими передбачено:
пункт 10 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, №562, від 17.07.2014

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом