Погодження робочого проекту землеустрою

Висновок про погодження робочого проекту землеустрою

Висновок про погодження робочого проекту землеустрою
Вимоги до землевпорядних організацій та інженерів-землевпорядників
 Розробниками документації із землеустрою є: 

   юридичні  особи,  що  володіють  необхідним технічним і 
технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним 
місцем   роботи   не   менше   двох   сертифікованих 
інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт 
із землеустрою; 

   фізичні  особи  -  підприємці, які володіють необхідним 
технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими 
інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із 
землеустрою.
Не визначено

Оригінал робочого проекту землеустрою подається розробником для погодження територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та іншим суб’єктам, які здійснюють погодження документації із землеустрою, - копії такої завіреної розробником документації.

Органи виконавчої влади зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання робочого проекту землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. 

невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації

Законодавством не передбачена акредитація суб’єктів для погодження робочих проектів землеустрою. 

Судовий порядок оскарження.