Подання декларації про обсяги зберігання зерна

Декларація про обсяги зберігання зерна
Декларація складається в двох примірниках. Перший примірник знаходиться у суб'єкта зберігання зерна - юридичної або фізичної особи, другий - в державній інспекції сільського господарства. Термін зберігання декларації 3 роки.
Не визначено

Державні інспекції сільського господарства подають  у  п'ятиденний  термін  зведені  матеріали за формою  зведеної  інформації  згідно з додатком 2 з пояснювальною запискою
Держсільгоспінспекції,   а   також   Раді   міністрів   Автономної  Республіки  Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським,  районним  держадміністраціям.

Державні інспекції сільського господарства подають у п'ятиденний термін зведені матеріали за формою зведеної інформації згідно з додатком 2 з пояснювальною запискою Держсільгоспінспекції, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям.

Декларації подаються щомісяця: зерновими складами - щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву); { Абзац другий статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1557-VII ( 1557-18 ) від 01.07.2014 } суб'єктами виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що зберігається ними у власних або орендованих зерносховищах;