Державна реєстрація авторського права на твір

 1. Заява про реєстрацію авторського права на твір
 2. примірник твору у матеріальній формі
  текст, малюнок, фотографії, слайди, нотні записи, схеми, карти, креслення проектів, планів, фасадів, розрізів тощо
 3. документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору
 4. документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору
 5. довіреність, документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора
  у разі подання заявки довіреною особою чи спадкоємцем
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
Акти, якими передбачено:
частина 5 статті 11, частина 5 статті 11, Закон, Верховна Рада України, Про авторське право і суміжні права, №3792-XII, від 23.12.1993
Отримання свідоцтва здійснюється суб'єктами авторського права протягом строку охорони авторського права

Суб'єктами авторського права є автори  творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Авторське  право  діє  протягом  усього  життя  автора (співавторів) і 70 років  після  їх  смерті

Є платежі
 1. Збір за підготовку до державної реєстрації авторського права.
  Розмір: для фізичних осіб - 3,25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 9,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
  Період: одноразово.
 2. Збір за внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки про реєстрацію авторського права.
  Розмір: для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян..
  Період: за потреби.
 3. Збір за внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ніціативи автора твору.
  Розмір: для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян..
  Період: за потреби.
 4. Збір за видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права.
  Розмір: для фізичних осіб - 0,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян..
  Період: за потреби.
 5. Збір за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
  Розмір: для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 1,5 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян..
  Період: одноразово.
Акти, якими передбачено:
абзац 3 частини 5 ст. 11, Закон, Верховна Рада України, Про авторське право і суміжні права, №3792-XII, від 23.12.1993
додаток до постанови, пп. г п. 6,195547, додаток до постанови, п. 14,139662, додаток до постанови, п. 27,139662, додаток до постанови, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір, №1756, від 27.12.2001
додатком до постанови установлено розмір плати за оформлення і видачу свідоцтва, який збережено при визнанні постанови такою, що втратила чинність, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, №532, від 18.07.1995
Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.
У разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи, рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. 

Свідоцтво видається у місячний строк від дати реєстрації у державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторських прав.

Орган з питань інтелектуальної власності:
- приймає заявки, подані на реєстрацію, разом з документом про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір;
- розглядає подані документи з метою визначення відповідності установленим вимогам; 
- приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір або обгрунтоване рішення про відмову у реєстрації; 
- надсилає рішення про реєстрацію авторського права на твір або обгрунтоване рішення про відмову у реєстрації заявнику; 
- вносить відомості про реєстрацію авторського права на твір до відповідного Державного реєстру; 
- після отримання документа про сплату за оформлення та видачу свідоцтва видає свідоцтво; 
- готує та публікує в своєму офіційному бюлетені відомості про реєстрацію авторського права. 
Невідповідність вимогам розділів II і III Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1756
Спори, пов'язані з реєстрацією авторського права, розв'язуються згідно із законодавством. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому  адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством з урахуванням положень ст. 34, 50-53 Закону України "Про авторське право і суміжні права"

 

Одноразово. У разі необхідності отримання дубліката або внесення змін до заявки, державного реєстру свідоцтв або отримання дубліката свідоцтва - повторно

Процедура є добровільно. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.