Формальна експертиза заявки

- Експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи

Експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про початок проведення кваліфікаційної експертизи;
Не визначено

а) визначається дата подання заявки  відповідно  до  положень
статті 21 цього Закону;
б) перевіряється   відповідність   складу  документів  заявки
вимогам, визначеним частиною третьою статті 20 цього Закону;
в) заявка порівнюється з наданою заявником копією попередньої
заявки,    якщо    така   подавалася   до   компетентного   органу
держави-учасника,  і встановлюється дата пріоритету відповідно  до
положень статті 22 цього Закону;
г) встановлюється факт сплати збору за подання заявки. 

 

невідповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам