Експертиза назви сорту

експертний висновок
Експертний висновок готується Інститутом та подається до 
Держсортслужби. 
Не визначено

2.1. Процедура експертизи назви сорту починається за наявності клопотання заявника про початок проведення кваліфікаційної експертизи. 2.2. Перевірка назв сортів на тотожність і подібність: 2.2.1. Перевірка назви сорту на тотожність і подібність проводиться в межах таксону, вказаного у заявці, та у межах споріднених таксонів, які входять до відповідних груп (додаток 1). 2.2.2. Назва сорту вважається тотожною з іншою назвою, якщо вона збігається з нею в усіх словесних елементах та комбінованих позначеннях. 2.2.3. Назва сорту вважається подібною до іншої назви, якщо вона асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окремі відмінності в назві. 2.2.4. Назви сортів уважаються подібними в разі їх збігу фонетично. 2.3. Визначення подібності назв сортів: 2.3.1. Словесні позначення назв сортів порівнюють з: - словесними позначеннями існуючих назв; - комбінованими позначеннями, до складу яких входять словесні елементи. 2.3.2. Звукова (фонетична) подібність визначається за наявності таких ознак: - близьких та подібних звуків, які складають назву сорту; - розташування близьких звуків і звукосполучень стосовно одне одного; - подібних складів та їх розташування; - кількості складів у позначенні; - місця подібних звукосполучень у складі назв сортів; - характеру подібних частин назв сортів; - входження одного позначення в інше. Ознаки, на підставі яких визначається звукова подібність назв сортів, можуть ураховуватись як кожна окремо, так і разом. До складу назв сортів можуть входити як сильні, так і слабкі елементи.

Заявник зобов'язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначених експертного висновку, заперечення чи зауваження протягом трьох місяців від дати його одержання. Він може спростувати їх та залишити запропоновану назву сорту без змін або запропонувати іншу назву сорту.