Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
  1. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (в разі якщо земельна ділянка не сформована).
  2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності)
  3. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд)
  4. Копія установчих документів (для юридичної особи)
  5. Копія документа, що посвідчує особу (для громадян)
Акти, якими передбачено:
Стаття 128, Стаття 128, Стаття 128, Стаття 128, Стаття 128, Кодекс України, Верховна Рада України, Земельний кодекс України, №2768-III, від 25.10.2001
Не визначено
1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України. Особливості продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, встановлюються законом. {Частину першу статті 128 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4226-VI від 22.12.2011} {Частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008} 2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. До заяви (клопотання) додаються: {Частину другу статті 128 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд); {Частину другу статті 128 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1702-VI від 05.11.2009} б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу. {Частину другу статті 128 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} {Пункт "в" частини другої статті 128 виключено на підставі Закону № 3205-VI від 07.04.2011} {Частина друга статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} 3. Орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. {Частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів № 309-VI від 03.06.2008, № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3123-VI від 03.03.2011, № 5059-VI від 05.07.2012} {Частину четверту статті 128 виключено на підставі Закону № 509-VI від 16.09.2008} 5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки; б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності; г) встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність; {Частину п'яту статті 128 доповнено пунктом "г" згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. {Частину п'яту статті 128 доповнено пунктом "ґ" згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} 6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється відповідно до порядку, визначеного частиною першою цієї статті.
  1. неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
  2. виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
  3. якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;
  4. встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;
  5. відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
Судовий порядок оскраження
Періодичність відсутня