Реєстрація складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання

Отримання Витягу з основного реєстру складських документів на зерно та зерна

Запит до реєстратора
У запиті зазначаються такі відомості: - відомості про особу, яка звернулась із запитом; - поточний номер запису; - серія, номер бланка складського документа; - перелік відомостей, які бажає отримати особа, що звернулася із запитом. До запиту додається документ про внесення плати за видачу витягу.
Є платежі
 1. За видачу витягу з реєстру складських документів на зерно на паперовому бланку.
  Розмір: 2 неоподаткованих мінімуми доходівгромадян.
  Період: .
 2. За видачу витягу з реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, в електронному вигляді.
  Розмір: 1,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
  Період: .

Реєстратор  Реєстру  або  адміністратор Реєстру протягом трьох  робочих  днів  з  дня  отримання  запиту  надає  особі,  що звернулася  із  запитом,  витяг  з  Реєстру  на  паперовому носії, вносить відомості про надання витягу до Реєстру.  На підтвердження факту  отримання  витягу отримувач витягу (уповноважена ним особа) ставить підпис у журналі реєстрації  витягів.  Копія витягу  зберігається  у  реєстратора  або  адміністратора  Реєстру протягом трьох років з моменту видачі витягу.

 1. відсутній документ, що підтверджує внесення плати за одержання витягу
 2. плату внесено не в повному обсязі
 3. у запиті відсутні, неповністю або нечітко визначені відомості про особу, яка звернулась із запитом; - поточний номер запису; - серія, номер бланка складського документа; - перелік відомостей, які бажає отримати особа, що звернулася із запитом.

Державним органам видаються витяги з основного  реєстру та  реєстру  зернового  складу  на  підставі запитів,  зроблених у зв'язку  із  здійсненням  ними  своїх  повноважень,  що  визначені законодавством України.