Видача сертифіката, на насіння та/або садивний матеріал

 1. Сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу
 2. Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння;
 3. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння;
 4. Сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу;
 5. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі;
 6. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків;

Відомості про видані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал суб’єктом видачі відповідного сертифіката не пізніше наступного робочого дня з дня видачі. (ст. 12-5 ЗУ "Про насіння і садивний матеріал")

 1. Орган з оцінки відповідності, що належать до сфери управління Мінагрополітики
 2. Орган з оцінки відповідності незалежно від форми власності
 3. Орган із сертифікації
Є платежі
Оплата послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва.
Розмір: Порядок формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою діяльність як посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, визначається Кабінетом Міністрів України. Оплата послуг з проведення сертифікації органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою діяльність як незалежні експерти, здійснюється на договірних засадах..
Період: у разі необхідності.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування.

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, видається заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу.

1. подання заявки на проведення сертифікації;

2. розгляд заявки та прийняття рішення;

3. укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва;

4. проведення польового оцінювання;

5. здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю;

6. відбір проб для проведення випробування;

7. проведення випробування;

8. проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі відповідного сертифіката;

9.видача сертифіката.

 1. несвоєчасного подання заявником заявки та документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку;
 2. подання документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, не в повному обсязі.

Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу може здійснюватися на вимогу споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

на насіння озимих культур, перевіреного за життєздатністю, - до закінчення сівби в поточному році;

на насіння озимих та ярих зернових культур - чотири місяці;

на насіння овочевих, баштанних, кормових культур до II категорії - вісім місяців, III і наступних категорій - шість місяців;

на насіння кукурудзи, протруєної та затареної, - один рік;

на насіння соняшнику, протруєного та затареного, - чотири місяці;

на насіння цукрових буряків - шість місяців;

на насіння картоплі, затарене в мішки, - п’ять днів, те, що затарене в ящичні піддони, - 15 днів, насипом - 30 днів.