Видача патенту на сорт рослин

Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Внесення відомостей до Реєстру патентів

Рішення про державну реєстрацію прав на сорт
Є платежі
 1. Збір за видачу завіреної копії патенту на сорт рослин.
  Розмір: 500 грн.
  Період: у разі необхідності.
 2. Збір за внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права.
  Розмір: 600 грн.
  Період: у разі необхідності.
 3. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту).
  Розмір: 1 рік - 400 грн, 2 рік - 450 грн, 3 рік - 550 рік, 4 рік - 650 рік, 5 рік - 800 грн, 6 рік - 950 грн, 7 рік - 1100 грн, 8 рік - 1300 грн, 9 рік - 1600 грн, 10 рік в більше - 1900 грн.
  Період: щороку.

10 днів з дня прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт

 Заявник   має   право  оскаржити  будь-яке  рішення,  дії  чи бездіяльність  Компетентного  органу  або експертного закладу щодо заявки до суду.

Виключне  право  на дозвіл чи заборону використання сорту
полягає  в  тому,  що ніхто без дозволу володільця патенту не може
здійснювати  щодо  посадкового  матеріалу  сорту такі дії:

а) виробництво або відтворення (з метою розмноження); 

б) доведення до кондиції з метою розмноження; 

в) пропонування до продажу; 

г) продаж або інший комерційний обіг; 

д) вивезення за межі митної території України; 

е) ввезення на митну територію України; 

є) зберігання для будь-якої із цілей,  зазначених  у  пунктах
"а" - "е" цієї частини.