Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Внесення інформації про фізичну особу-підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, що підтверджується випискою

 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (для фізичної особи - підприємця)
 2. Опис державного реєстратора про дату та час отримання документів та кодом доступу (для фізичної особи-підприємця)
Приклад документа:
 1. Київська міська державна адміністрація
 2. Районні місцеві державні адміністрації
 3. Виконавчі органи сільських, селищних рад
 4. Виконавчі органи міських рад (міста районного значення)
 5. Виконавчі органи міських рад (міста обласного значення)
 6. Виконавчі органи міських рад (міста зі спеціальним статусом)
 7. Районні у місті державні адміністрації

Державна реєстрація проводиться суб’єктом державної реєстрації незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України.

 1. Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
  Подати таку заяву може будь-який повнолітній (досяг 18 років) громадянин України. Подання заяви можливе з 16 років у разі наявності письмової нотаріально засвідченої згоди батьків.
 2. Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням
 3. Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування - за бажанням
 4. Документ, що посвідчує особу, яка подає документи
  Копія
Приклади документів:
Безоплатно

У випадку реєстрації фізичної особи-підприємця у нотаріуса, оплата за нотаріальні послуги стягується відповідно до домовленості сторін.

Внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

Одноособово суб’єктом реєстрації

 1. Документи подано особою, яка не має на це повноважень
 2. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії
 3. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку
 4. наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець
 5. наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом

1. Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону:

- документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

- текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

- документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

- документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

- заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону;

6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

2. Зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

3. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

4. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю або до суду.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю (п. 1 ст. 50 Цивільного кодексу України).

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) (п. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України). 

Реєстрація фізичною особою-підприємцем неповнолітньої особи

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця (п. 3 ст. 35 Цивільного кодексу України).

Реєстрація фізичною особою-підприємцем особи, що зареєстрована на території проведення АТО

Для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи - підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві наявності реєстрації місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій (ст. 4 Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", ч. 1 п. 1 Наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016  № 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць").

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджений Кабінетом Міністрів України. 

Реєстрація фізичною особою-підприємцем особи, що зареєстрована на території тимчасово окупованої АР Крим

Реєстрація внутрішньо переміщеної особи як фізичної особи - підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ч. 6 ст. 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 № 1706-VIIч. 1 п. 1 Наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016  № 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць")

Застосування печаток

На сьогоднішній день використання печаток в процесі діяльності суб’єктів господарювання не є обов’язковим в силу Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», однак, відповідно до статті 58-1 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Для її виготовлення не потрібні жодні документи.

  Цю процедуру можна пройти онлайн

  Документи для цієї процедури можна підготувати он-лайн