Державна реєстрація створення юридичної особи

Внесення інформації про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що підтверджується випискою

 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (для юридичної особи)
 2. Опис державного реєстратора про дату та час отримання документів та кодом доступу (для юридичної особи)
 3. Зареєстрований установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт/положення)

Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, зареєстрований установчий документ не отримує.

 1. Київська міська державна адміністрація
 2. Виконавчі органи сільських, селищних рад
 3. Виконавчі органи міських рад (міста обласного значення)
 4. Виконавчі органи міських рад (міста районного значення)
 5. Виконавчі органи міських рад (міста зі спеціальним статусом)
 6. Районні у місті державні адміністрації
 7. Районні місцеві державні адміністрації

Державна реєстрація проводиться суб’єктом державної реєстрації незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України.

 1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників
 2. Документ, що посвідчує особу, яка подає документи
  Копія
 3. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи
  Подати таку заяву може будь-який повнолітній (досяг 18 років) громадянин України.
 4. Установчий документ юридичної особи (окрім випадків роботи ТОВ на підставі модельного Статуту)
 5. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування - за бажанням
 6. Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість - за бажанням
Приклади документів:
Акти, якими передбачено:
п. 2 ст. 14, п.п. 1. п. 1 ст. 17, п.п. 5 п. 1 ст. 17, п.п. 2 п. 1 ст. 17, п.п. 2 п. 1 ст. 17, п.п. 2 п. 1 ст. 17, Закон, Верховна Рада України, Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, №755-IV, від 15.05.2003
Безоплатно

У випадку реєстрації створення юридичної особи у нотаріуса, оплата за нотаріальні послуги стягується відповідно до домовленості сторін.

Внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

Одноособово суб’єктом реєстрації

 1. Документи подано особою, яка не має на це повноважень
 2. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії
 3. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку
 4. Документи суперечать вимогам Конституції та законів України
 5. Порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи
 6. Невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону
 7. Щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15  Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

- документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

- текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

- документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

- документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

- заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

2. Зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань, здійснюється у строки, встановлені статтею 26  Закону України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

3. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

4. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.

5. У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється.

6. У разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.

7. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю або до суду.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю (п. 1 ст. 50 Цивільного кодексу України).

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) (п. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України). 

Реєстрація створення юридичної особи особою, що зареєстрована на території проведення АТО

Державна реєстрація юридичних осіб, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України (ч. 1 п. 1 Наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016  № 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць").

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджений Кабінетом Міністрів України. 

Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юридичної особи) здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ч. 6 ст. 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 № 1706-VIIч. 1 п. 1 Наказу Міністерства юстиції України від 25.11.2016  № 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць").

Застосування печаток

На сьогоднішній день використання печаток в процесі діяльності суб’єктів господарювання не є обов’язковим в силу Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», однак, відповідно до статті 58-1 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Для її виготовлення не потрібні жодні документи.

  Цю процедуру можна пройти онлайн

  Документи для цієї процедури можна підготувати он-лайн