Експертиза декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки

Експертна організація

Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб'єкти господарювання всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу».

Декларація безпеки об'єкта підвищеної небезпеки
Є платежі
Плата за проведення експертизи декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.
Розмір: Не задано.
Період: .

Розмір плати визначається згідно з умовами договору про надання послуг з експертизи.

У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.

Висновок експертизи  повинен  бути  конкретним,  об'єктивним, аргументованим   і   доказовим.   Зауваження   висловлюються    із зазначенням  назви  розділу,  сторінки  та  пункту (абзацу),  щодо змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги  відповідних   нормативних   документів   та   у  разі  потреби  на  науково-технічні і довідкові  видання.  Формулювання  зауважень  і  висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно. 

Експертизу не може проводити експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки.