Внесення інформації до Державного реєстру сортів рослин, створених на основі ГМО

Посвідчення про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів
Посвідчення про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів видається Мінагрополітики за встановленою ним формою.
Акти, якими передбачено:
п. 6 Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі , Постанова, Кабінет Міністрів України, Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин, №808, від 23.07.2009
 1. Клопотання
  Форма має затверджуватися наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 2. Копія установчих документів (для юридичної особи)
 3. копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
 4. Технічний опис ГМО
 5. Висновки державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи генетично-модифікованих організмів
 6. Висновок про рівень безпечності використання генетично модифікованих організмів
 7. Звіт підприємства, установи чи організації, що проводить державну апробацію (випробування), про її результати
Акти, якими передбачено:
п. 2 Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі , п. 2 Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі , п. , п. 2 Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі , Постанова, Кабінет Міністрів України, Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин, №808, від 23.07.2009
Наказ, Мінагрополітики України, Про затвердження форми клопотання про проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованого організму сорту сільськогосподарської рослини та форми технічного опису генетично модифікованого організму сорту сільськогосподарської рослини, №252, від 19.05.2010
в разі отримання науково обґрунтованої інформації щодо їх небезпеки для здоров'я людини або навколишнього природного середовища