Видача дозвілу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи

дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Постанови КМУ від 13 березня 2002 р. N 302 дозвіл видається суб'єкту господарювання за формою, встановленою Мінприроди. Проте наразі така форма не встановлена.

 1. Міністерство екології та природних ресурсів України
 2. Державна санітарно-епідеміологічна служба України

видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 1. заява про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи
 2. повідомлення місцевої держадміністрації про наявність або відсутність зауважень громадських організацій
  1. Законом "Про охорону атмосферного повітря" не передбачений обов'язок суб'єкта здійснення в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл. 2. Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди не передбачений обов'язок щодо подачі суб'єктом до дозвільного органу такого документу, натомість зазначено, що місцеві держадміністрації самостійно повідомляють дозвільний орган про наявність зауважень громадськості (пункт 7 Порядку)
Акти, якими передбачено:
пункт 4, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян -підприємців, які отримали такі дозволи, №302, від 13.03.2002
пункт 7 додатку 2, Наказ, Мінприроди України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством екології та природних ресурсів дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи, дозволу на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях та внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, №327, від 14.09.2015
документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин
надаються на розгляд в письмовій та електронній формах
 1. неперевищення протягом строку дії дозволу встановлених нормативів екологічної безпеки
 2. неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел
 3. дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин
Акти, якими передбачено:
Абзац другий частини десятої статті 11, Абзац третій частини десятої статті 11, Абзац четвертий частини десятої статті 11, Закон, Верховна Рада України, Про охорону атмосферного повітря, №2707-XII, від 16.10.1992

1. За законом: 10 робочих днів 

2. За порядком: Держсанепідслужба, її територіальні органи приймають рішення протягом 15 календарних днів з дати надходження документів. Місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб'єкта господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл. Орган, який видав дозвіл, протягом 30 календарних днів розглядає заяву та документи на отримання дозволу і у разі відсутності зауважень видає дозвіл.

3. За наказом: 30 календарних днів з дня надходження пакета документів

Строк для видачі дозволу встановлений нечітко, та всупереч абзацу четвертому частини першої статті  4-1 ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не на рівні закону

Акти, якими передбачено:
Абзац четвертий частини першої статті 4-1, Закон, Верховна Рада України, Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, №2806-IV, від 06.09.2005
пункти 6-8 Порядку, Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян -підприємців, які отримали такі дозволи, №302, від 13.03.2002
пункт 10 додатку 2, Наказ, Мінприроди України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством екології та природних ресурсів дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи, дозволу на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях та внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, №327, від 14.09.2015

Суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, для отримання дозволу подає Мінприроди у письмовій та в електронній формі документи, підготовлені відповідно до затвердженої Мінприроди Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, а також вміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

Мінприроди передає Держсанепідслужбі, її територіальним органам відповідно заяву та документи на отримання дозволу. Держсанепідслужба, її територіальні органи протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається Мінприроди та дозвільним центрам відповідно. У разі прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу у ньому зазначається зміст зауважень.

Місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб'єкта господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл. Орган, який видав дозвіл, аналізують зауваження та у разі необхідності пропонує суб'єкту господарювання врахувати їх під час підготовки дозволу до видачі.

Орган, який видав дозвіл, протягом 30 календарних днів розглядає заяву та документи на отримання дозволу і у разі відсутності зауважень видає дозвіл. У разі наявності зауважень документи повертаються суб'єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного подання. Рішення про видачу дозволу надсилається органом, який видав дозвіл, суб'єкту господарювання та Держсанепідслужбі або її територіальним органам.

 1. подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
 2. виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей
 3. Наявність зауважень

Встановлення підстави для відмови "наявність зауважень" суперечить ч. 5 ст. 4-1 ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" відповідно до якої відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається. 

Акти, якими передбачено:
частина п'ята статті 4-1, Закон, Верховна Рада України, Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, №2806-IV, від 06.09.2005
пункт 11 Додатку 2, Наказ, Мінприроди України, Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством екології та природних ресурсів дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи, дозволу на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях та внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, №327, від 14.09.2015

Рішення Мінприроди, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про відмову у видачі дозволу чи його анулювання можуть бути оскаржені у судовому порядку

Строк дії дозволу для об’єктів І групи – сім років

Для отримання дозволу суб'єкт господарювання: 

 • оформляє заяву; 
 • готує документи,  в  яких  обґрунтовуються   обсяги   викидів забруднюючих речовин; 
 • проводить інвентаризацію    стаціонарних    джерел    викидів забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря,  видів  та  обсягів викидів  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання; 
 • проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на  стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони; 
 • розробляє плани   заходів   щодо:   досягнення   встановлених нормативів граничнодопустимих викидів  для  найбільш  поширених  і небезпечних забруднюючих речовин;  охорони атмосферного повітря на випадок   виникнення   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та природного  характеру;  ліквідації  причин і наслідків забруднення атмосферного   повітря;   остаточного    припинення    діяльності, пов'язаної  з  викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності  у  задовільний  стан;  запобігання перевищенню  встановлених  нормативів граничнодопустимих викидів у процесі   виробництва;   здійснення   контролю   за    дотриманням встановлених  нормативів  граничнодопустимих  викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди; 
 • обґрунтовує розміри   нормативних   санітарно-захисних   зон, проводить оцінку витрат,  пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення; 
 • проводить оцінку та аналіз витрат,  пов`язаних з  реалізацією запланованих  заходів  щодо  запобігання  забрудненню атмосферного повітря; 
 • готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства. 

Суб'єкт господарювання для  розроблення  документів,  у  яких обґрунтовуються    обсяги   викидів,   може   залучати   установи, організації   та   заклади,   яким   Мінприроди   надає  право  на розроблення цих документів.