Прооведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування об’єктів регулювання

  1. Акт про результати огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання
  2. Акт обстеження за результатами проведених фітосанітарних процедур
  3. Довідка про обстеження визначеної площі та відібрання зразків об’єктів регулювання
Безоплатно

Висновок фітосанітарної експертизи видається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.

У разі проведення складного аналізу (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи видається протягом 30 днів з дня подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.

Огляд об’єктів регулювання проводиться шляхом інспектування, під час якого здійснюється відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи.

У разі складування, концентрації (нагромадження) та сортування у морських і річкових портах, на залізничних станціях, терміналах та в автопортах об’єктів регулювання проводиться їх огляд.

Для забезпечення відбору зразків під час огляду посівів, посадки рослин, багаторічних насаджень, складських приміщень використовуються феромонні пастки, харчові принади та ловильні пояси.

Державний фітосанітарний інспектор з метою проведення фітосанітарної експертизи надсилає відібрані під час проведення обстеження зразки до фітосанітарної лабораторії. За результатами проведених фітосанітарних процедур державний фітосанітарний інспектор складає акт обстеження.

З метою виявлення та ідентифікації шкідливих організмів фітосанітарними лабораторіями Держпродспоживслужби проводиться фітосанітарна експертиза, яка включає:

проведення аналізу фітосанітарного стану об’єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів; визначення видів виявлених шкідливих організмів;

підготовку висновку фітосанітарної експертизи.

при видачі фітосанітарного та карантинного сертифікатів; 

Обстеження відповідної території в межах зони (ареалу) проводяться державним фітосанітарним інспектором у період вегетації культурних рослин з такою періодичністю:

кожні півроку - на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів;

щороку - на територіях, де вирощується елітне насіння і садивний (посадковий) матеріал, на державних сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях ботанічних садів, на територіях, де вирощуються рослини з імпортного насіннєвого та садивного матеріалу, а також на територіях карантинних та регульованих зон;

один раз на два роки - на територіях, де здійснюється виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, на землях осіб, де не виявлено карантинних організмів, та на прилеглих до них територіях.