Видача карантинного сертифіката

  1. ЗАЯВА/APPLICATION на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката /for issuance of a phytosanitary certificate, re-export phytosanitary certificate, quarantine certificate (непотрібне закреслити) /(cross out the unnecessary)
  2. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката
Акт про результати огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання

не раніше ніж за 14 днів до дати переміщення об’єктів регулювання;

протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу.

Карантинний сертифікати видаються за результатами проведення фітосанітарних процедур.

Карантинний сертифікат видається на об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, для цілей контролю за переміщенням територією України у разі:

вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони;

транспортування імпортованих об’єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами.

На запит особи, яка здійснює переміщення, карантинний сертифікат може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України.

На запит особи, яка здійснює переміщення об’єктів регулювання, що вироблялися на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів, карантинний сертифікат видається за результатами інспектування без здійснення відбору зразків та фітосанітарної експертизи.

Карантинний сертифікат оформлюється у трьох примірниках: перший примірник отримує заявник; другий - надсилається органові Держпродспоживслужби, куди перевозяться об’єкти регулювання; третій - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

  1. Невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів
  2. Виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;
  3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
  4. Невідповідність наявних об'єктів регулювання, заявлених особою для переміщення територією України;
  5. Невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
  6. відсутність оплати за видачу карантинного сертифіката.

Рішення  про  відмову  у видачі карантинного сертифіката може
бути   оскаржено  до  центрального  органу  виконавчої  влади,  що
реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду.

Заява   про   оскарження   рішення   про   відмову  у  видачі
карантинного   сертифіката   подається   до   центрального  органу
виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин,   у  строк,  що  не  перевищує  10  днів  після  одержання
відповідного  рішення. Заява розглядається не пізніше двох робочих
днів після її подання.

Про результати розгляду заявник  повідомляється  у  письмовій
формі.