Видача подвійного складського свідоцтва

Подвійне складське свідоцтво

Бланк подвійного складського свідоцтва складається з двох частин -  складського  свідоцтва  (частина  А) та заставного  свідоцтва-варанта  (частина  Б), які можуть бути відокремлені один від одного. 

У кожній з двох  частин  бланків  подвійного  складського
свідоцтва на зерно повинні бути однаково зазначені: 

1) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром; 

 2) дата видачі свідоцтва: 

3) найменування  та  місцезнаходження  зернового  складу,  що прийняв  зерно  на  зберігання,  ідентифікаційний   код   суб'єкта підприємницької діяльності; 

4) найменування  юридичної  особи  або  прізвище,  ім'я та по батькові фізичної особи,  від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи; 

5) посилання на договір складського зберігання зерна; 

6) найменування  та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік  збирання  урожаю,  посилання  на   державний   стандарт   або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна; 

7) вказівка  про  знеособлене  або  відокремлене   зберігання зерна; 

8) строк,  на  який прийнято зерно на зберігання,  якщо такий строк встановлюється,  або  застереження,  що  зерно  прийняте  на зберігання до запитання;

9) розмір  плати  за зберігання або тарифи,  на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг за зберігання; 

10) дані про отриманий кредит (подаються в разі відокремлення заставного  свідоцтва),  а  саме - розмір та умови кредиту,  строк платежу,  річна ставка (відсотків), дата індосаменту, найменування індосата юридична  або  фізична особа),  місцезнаходження (місце проживання),   ідентифікаційний   код   суб'єкта   підприємницької діяльності,  документ,  що посвідчує фізичну особу, підпис і місце для печатки; 

11) назва страхової компанії, що застрахувала зерно. 

Бланки скріплюються підписом уповноваженої особи та  печаткою зернового складу. 

Суб'єкти зберігання зерна 

Суб'єктами зберігання  зерна  є:  зернові  склади (елеватори, хлібні  бази,  хлібоприймальні,   борошномельні   і   комбікормові підприємства),  суб'єкти  виробництва зерна, які зберігають його у власних   або   орендованих   зерносховищах,   та   інші  суб'єкти господарювання,  які  беруть  участь  у  процесі зберігання зерна

Виписується після передачі зерна на зберігання не пізніше наступного робочого дня. 

Зерновий склад  зобов'язаний зберігати зерно протягом строку, встановленого у договорі складського зберігання зерна. 

Нові складські документи на зерно видаються в обмін на раніше виписані.

Зерно, прийняте  на  зберігання  за  простим  або   подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання зерна шляхом застави відповідного свідоцтва.