Видача складської квитанції

Складська квитанція

Якщо зерновий склад приймає зерно на  зберігання  без  видачі простого    або   подвійного   складського   свідоцтва,   то   для підтвердження прийняття зерна на  зберігання  він  повинен  видати складську квитанцію. 

Бланк складської квитанції повинен містити такі дані: 

1) найменування зернового складу; 

2) дату видачі квитанції; 

3) серію та номер квитанції; 

4) найменування  юридичної  особи  або  прізвище,  ім'я та по батькові фізичної особи,  від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи; 

5) номер і дату накладної; 

6) вказівку   про  знеособлене  або  відокремлене  зберігання зерна; 

7) найменування та кількість прийнятого на зберігання  зерна, рік   збирання   урожаю,   посилання  на  державний  стандарт  або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно; 

8) якісні характеристики зерна з посиланням на  документ,  що їх засвідчує. 

Бланк скріплюється  підписом  уповноваженої особи та печаткою зернового складу. 

Суб'єкти зберігання зерна 

Суб'єктами зберігання  зерна  є:  зернові  склади (елеватори, хлібні  бази,  хлібоприймальні,   борошномельні   і   комбікормові підприємства),  суб'єкти  виробництва зерна, які зберігають його у власних   або   орендованих   зерносховищах,   та   інші  суб'єкти господарювання,  які  беруть  участь  у  процесі зберігання зерна

Виписується після передачі зерна на зберігання не пізніше наступного робочого дня. 

Зерновий склад  зобов'язаний зберігати зерно протягом строку, встановленого у договорі складського зберігання зерна. 

Нові складські документи на зерно видаються в обмін на раніше виписані.

У разі   втрати   складської   квитанції  зерновий  склад  за письмовим зверненням поклажодавця  видає  новий  бланк  складської квитанції на основі копії, що залишається на зерновому складі.