Погодження плану роботи дошкільного навчального закладу

Порядок проходження процедури законодавством не визначений

Погодженний план роботи дошкільного навчального закладу

Погодженний план роботи дошкільного навчального закладу
  1. Виконавчі органи сільських, селищних рад
  2. Виконавчі органи міських рад (міста обласного значення)
  3. Виконавчі органи міських рад (міста районного значення)
  4. Виконавчі органи міських рад (міста зі спеціальним статусом)

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.

Не визначено

В судовому порядку