Видача акту перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі (за бажанням суб'єкта господарювання)

Порядок проходження процедури законодавством не визначений

Видача акту перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі (у результаті позапланової перевірки суб'єкта господарювання за його заявою)

Письмова заява про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю)
Заява подається суб'єктом господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю)
Не визначено
невідповідність приміщення санітарно-гігієнічним нормам та правилам

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки, фіксуються у Акті перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі. Уніфікована форма Акта перевірки, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.04.2013  № 287 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства", містить вичерпний перелік питань, що підлягають перевірці.

Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю)

Суб'єкту господарювання необхідно звернутися до відповідного контролюючого органу із письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.