розроблення історико-містобудівного обґрунтування

Процедура врегульована не юстованим Наказом Мінкульту, що прийнятий без дотримання законів "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

Науково-дослідні, науково-методичні та проектні установи і організації, спеціалізовані в сфері вивчення, охорони і використання культурної спадщини, які мають ліцензію на розроблення містобудівної документації та на проектування робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт та реабілітації пам'яток культурної спадщини
  1. вихідна та дозвільна документація
    в наказі не конкретизовано склад такої документації
  2. графічні матеріали
  3. передпроектні пропозиції
    у разі наявності
Є платежі
Ціна договору.
Розмір: визначається на договірних засадах.
Період: .

визначається на договірних засадах

Історико-містобудівні обґрунтування розробляються на договірних засадах.

Організація-виконавець готує відповідні графічні та текстові матеріали, бере у встановленому порядку участь у їх розгляді та погодженні.

Розроблене історико-містобудівне обґрунтування замовник подає на погодження до Міністерства культури України або до іншого органу охорони культурної спадщини у разі делегування йому відповідних повноважень Міністерством культури України. Після отримання зазначеного погодження історико-містобудівне обґрунтування затверджується замовником у складі проектної документації.

Організацію розроблення та погодження історико-містобудівного обґрунтування забезпечує замовник. Він на договірних засадах може доручити збір вихідних даних і  годження історико-містобудівного обґрунтування організації-виконавцю.

У разі неможливості позитивного вирішення питання щодо будівництва, реконструкції будівель і споруд, організація-виконавець надає замовнику історико-містобудівне обґрунтування з аргументованим рішенням з цього питання.

Історико-містобудівне обґрунтування виконується у передбаченій умовами договору кількості примірників. Один примірник обґрунтування залишається в архіві організації-виконавця, один примірник залишається у архіві Міністерства культури України після розгляду питання про можливість погодження історико-містобудівного обґрунтування.

 

  1. Особисто
  2. Поштою

визначається на договірних засадах

раз на 5 років

Історико-містобудівне обґрунтування, що виконується на стадії підготовки передпроектної (проектної) документації, чинне впродовж 5-ти років. У разі невиконання робіт протягом вказаного терміну історико-містобудівне обґрунтування коригується або розробляється нове історико-містобудівне обґрунтування у складі нової проектної документації.

Коригування історико-містобудівного обґрунтування, внесення змін і доповнень до нього допускається тільки зі згоди організації-розробника та авторів і має бути оформлено у вигляді окремого документа, погодженого в установленому порядку.