складання історичної (історико-архітектурної) довідки для подальшої розробки Історико-містобудівного обґрунтування

Процедура врегульована не юстованим Наказом Мінкульту, що прийнятий без дотримання законів "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

історична (історико-архітектурна) довідка
Акти, якими передбачено:
пункт 4 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження методичних рекомендацій, №956/0/16-09, від 02.11.2009
Науково-дослідні, науково-методичні та проектні установи і організації, спеціалізовані в сфері вивчення, охорони і використання культурної спадщини, які мають ліцензію на розроблення містобудівної документації та на проектування робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт та реабілітації пам'яток культурної спадщини
Є платежі
Ціна договору.
Розмір: Не задано.
Період: .

визначається на договірних засадах

Історична (історико-архітектурна) довідка виконується на основі науково-дослідної роботи, яка включає:

- історико-архівні та бібліографічні дослідження, які мають на меті виявлення, збір, систематизацію та вивчення письмових та ілюстративних матеріалів і документів, що дають змогу визначити етапи будівельної історії пам'ятки (історичної місцевості), її роль у містобудівному середовищі, історико-культурну та архітектурно-художню цінність;

- аналіз іконографічного матеріалу;

- натурні дослідження об'єкта, історично сформованої місцевості.

Історична (історико-архітектурна) довідка виконується у передбаченій умовами договору кількості примірників. Один примірник довідки залишається в архіві організації-виконавця.

Історична (історико-архітектурна) довідка виконується фахівцями відповідних спеціальностей кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста, які мають досвід у підготовці подібних документів не менше 3-х років.

Довідка має бути підписана автором та керівником організації, де вона була виконана. У разі необхідності довідка може бути погоджена відповідним органом охорони культурної спадщини.

Акти, якими передбачено:
пункт 8 додатку, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, №122, від 17.02.2012
пункти 3,7 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження методичних рекомендацій, №956/0/16-09, від 02.11.2009
  1. Особисто
  2. Поштою

визначається на договірних засадах

чинна впродовж 5-ти років

Історична (історико-архітектурна) довідка як складова частина передпроектної (проектної) документації чинна впродовж 5-ти років. В разі невиконання робіт протягом вказаного терміну довідка коригується або розробляється нова довідка у складі нової проектної документації.

Акти, якими передбачено:
пункт 7 додатку 5, Наказ, Мінкультури України, Про затвердження методичних рекомендацій, №956/0/16-09, від 02.11.2009

У разі коли виявлені в ході дослідження матеріали були використані в проекті реставрації, реабілітації, відтворення об'єктів культурної спадщини, втраченої історичної забудови, автор довідки має бути включений до авторського колективу проекту.