Погодження історико-містобудівного обґрунтування

Ані порядок проходження, ані сама процедура не передбачені на рівні закону. Регулювання здійснене не юстованим Наказом Мінкульту, що прийнятий без дотримання законів "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги"

1. Погодження історико-містобудівного обґрунтування;

2. Відмова у погодженні

Міністерство культури України

Розроблене історико-містобудівне обґрунтування замовник подає на погодження до Міністерства культури України або до іншого органу охорони культурної спадщини у разі делегування йому відповідних повноважень Міністерством культури України.

Безоплатно

Розроблене історико-містобудівне обґрунтування замовник подає на погодження до Міністерства культури України або до іншого органу охорони культурної спадщини у разі делегування йому відповідних повноважень Міністерством культури України. Після отримання зазначеного погодження історико-містобудівне обґрунтування затверджується замовником у складі проектної документації.

Організацію розроблення та погодження історико-містобудівного обґрунтування забезпечує замовник. Він на договірних засадах може доручити збір вихідних даних і погодження історико-містобудівного обґрунтування організації-виконавцю.

раз на 5 років

Історико-містобудівне обґрунтування, що виконується на стадії підготовки передпроектної (проектної) документації, чинне впродовж 5-ти років. У разі невиконання робіт протягом вказаного терміну історико-містобудівне обґрунтування коригується або розробляється нове історико-містобудівнеобґрунтування у складі нової проектної документації.